RÅDYRSTIEN 44      3188 HORTEN     TLF: 93 46 82 13      E-MAIL: MAIL@STUDIO.NO                            TILBAKE

VIS HVA DU MENER

Industriell illustrasjon dreier seg ofte om å synliggjøre en ide på et tidlig trinn i utviklingen. Vi har hatt noen slike oppdrag for forskjellige industri bedrifter. Kongsberg-gruppen er en av disse.

ET PRISBELØNNET PROSJEKT

Det ble et vellykke illustrasjons prosjekt til årsmeldingen for Agresso. Samarbeidet med Bryce Bennett Communication Ltd. London sørgetfor et

flott resultat

 
 
 

PLAKATER FOR EXXON MOBILE

Plakater for ESSO. Plakatene

illustrerer nødvendigheten av å ha oppmerksomheten rettet på helse, miljøog sikkerhet

på arbeidsplassen.

BRITISH TELECOM 

Et prestisjetungt oppdrag for British Telecom. Michael Peters Designgroup i London engasjerte Rolf Jansson til å gjennom-illustrere British Telecoms årsberettning. Årsmeldingen ble trykket i 2,6 mill. eksemplarer, (flere av orginaltegningene ble senere kjøpt inn av BT’s hovedkontor i London).

ART

C  2018     STUDIO.NO