Logo-RJD

address: Rådysrtien 44   3188 Horten     Tlf: 93 46 b82 13    E-mail  mail@studio.no

ET PRISBELØNNET PROSJEKT

 Det ble et vellyk ke illustrasjons prosjekt til årsmeldingen for
Agresso. Samarbeidet med
Bryce Bennett Communication
Ltd. London sørget for
et flott resultat

PLAKATER FOR EXXON MOBILE

Plakatene illustrerer nødvendigheten av å ha oppmerksomheten rettet på helse, miljøog sikkerhet

på arbeidsplassen.

BRITISH TELECOM

Et prestisjetungt oppdrag for British Telecom. Michael Peters Designgroup i London engasjerte Rolf Jansson til å gjennom-illustrere British Telecoms årsberettning. Årsmeldingen ble trykket i 2,6 mill. eksemplarer, (flere av orginaltegningene ble senere kjøpt inn av BT’s hovedkontor i London).

ART